Zkušenosti a rady

 

     Nemůžeme rozhodně moc radit, ale některé zkušenosti jsme snad nasbírali.

     Začali jsme nasazením postroje. Někdo říká, že už to je problém, že se pes postroj snaží sundat apod. Naše Ája rozhodně ne. Na tu co položíme, to na sobě nechá (dokud to unese). Takže na postroj v podstatě nereagovala. Dejte si ale pozor na přezky. Ája je velmi temperamentní a má velmi dobrý zvyk - prolézat nám mezi nohama, což je z postrojem krajně nepříjemné a už jsme utržili několik odřenin.

     Dalším krokem (nejhorším) je vlastní zapřažení do vozíku. Chce to klid, trochu prostoru a nejlépe dva lidi. Jsou psi, kteří zapřáhnete a jedou (např. Danka z Hodolan Pavla Pečenky) a pak jsou psi, kteří při prvním zarachtání vozíku chtějí utéct. To byl případ i Áji (nesnáší, když něco zarachtá těsně za ní). Což znamenalo, že jsme jí zapřáhli, ona stála a nechápala co to je, pak udělala krok, vozík zarachtal a už jsem měl co dělat jí držet na vodítku. JE NUTNÉ při prvním zapřažení PEVNĚ psa držet na vodítku ! Pak jsme se pomalu rozešli, ale v podstatě jsem Áju rval na krátkém vodítku, ta se snažila utíkat a házela sebou (trochu jako mírně splašený kůň). Za chvilku se zklidnila, ale při každém větším zarachtání měla tendence utíkat.

    Takhle to šlo asi čtyři krátké projížďky. Už jsme byli zoufalí, že se to nenaučí a vozík bude k ničemu. Pak jsme ji jednou "zneužili" na odvoz věcí z chatky k autu a zjistili jsme, že zatížený vozík je výrazně lepší - ztichne (nerachtá) a nelze s ním tak trhat a cukat. Doma jsme tedy vzali vozík, posadili do něj potomka a vyjeli. A najednou v pohodě. Ája táhla perfektně a od té doby jezdí bez problémů. Hodinová projížďka s Péťou (dohromady vozík aPéťa váží víc než Ája) není pro ní i teď v létě žádný problém. Samozřejmě nikdy nenecháme Áju zapřazěnou bez vodítka.

   Při vyjížďce používáme vodítko s karabinami na obou koncích. Jeden konec chytneme Áje na obojek a při jízdě z prudšího kopce druhý konec chytneme na konec oje (oko pro pásek) a pomáháme vozík přibržďovat. Obrubníky do 10 cm zvládne Ája v pohodě, vyšší schody jí s vozíkem pomůžeme.

   Zatím největší zátěžbyly dvě děti najednou, což dohromady s vozíkem (cca 20 kg) byla zátěž asi 55 kg. Ája váží asi 35 kg a utáhla i do kopce vozík bez problémů. Spíš je potřeba pomoct brzdit při jízdě  z kopce. V zatáčkách je potřeba si najíždět (už jsem několikrát narazil vozíkem do rohu zábradlí, podezdívky plotu apod.).

   Stručně shrnuté:

 1. Vždy mít psa na vodítku (i když si myslíme, že to umí - je to jen zvíře)
 2. Postroj nesmí psa stahovat (ale ani na něm plandat), prsní pás nesmí padat až na přední nohy psa
 3. Lépe je první jízdu udělat s mírně naloženým vozíkem (ale ne vlastním potomkem :-)
 4. Ze začátku pevně držet vodítko, mluvit na psa, když táhne na stranu tak jít dva každý z jedné strany jeho hlavy
 5. Oje musí být připnuté krátkými pásky (aby nemlátily psa do boku a vozku do nohou)
 6. Nevzdávat to, i když to vypadá, že se to pes nenaučí
 7. Před překážkami (obrubník) psa zpomalit a upozornit (potomka na vozíku taky :-))
 8. Pozor v zatáčkách - vozík velmi vybočuje (rohy okolo domů apod.))
 9. Chválit, chválit, chválit a nešetřit pamlsky.
   

 A závěrem něco málo paragrafů (aneb zima se blíží - už sháníme světla na vozík :-) ze silničního zákona:

§ 59

Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

(1) Vozkou smí být jen osoba starší 15 let.

(2) Nejede-li vozka na potahovém vozidle, musí za jízdy potahového vozidla jít po jeho pravé straně. Před opuštěním potahového vozidla musí vozka vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitřní postraňky a na svahu založit kola.

(3) V období od 1. listopadu do 31. března a za snížené viditelnosti v období od 1. dubna do 31. října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu nejméně jedním neoslňujícím červeným světlem na levé straně.

(4) Osoba, která táhne nebo tlačí ruční vozík o celkové šířce větší než 600 mm, musí jít při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí jít po pravé krajnici. Za snížené viditelnosti musí být tato osoba nebo vozík označeny na levé straně neoslňujícím bílým světlem.

(5) Na silnicích I. a II. třídy1) je v době od 23.00 do 4.00 hodin zakázána jízda s potahovými vozidly a s ručními vozíky uvedenými v odstavci 4.

§ 60

Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

(1) Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm. b), d), f), g) a h), § 11 odst. 1, § 12 až 17, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2, 4 a 5, § 29, 30, § 41 odst. 7 a § 42 odst. 2.

(2) Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou "Stezka pro jezdce na zvířeti", musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku.

(3) Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít.

(4) Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici.

(5) Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře.

(6) Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let. Vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je průvodce vedených nebo hnaných zvířat při doprovodu zvířat oprávněn zastavovat vozidla.

(7) Zvířata se smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován.

(8) Hnaná zvířata ve stádu musí být doprovázena potřebným počtem průvodců hnaných zvířat a musí být rozdělena na vhodně dlouhé skupiny oddělené od sebe dostatečně velkými mezerami.

(9) Průvodce vedených zvířat smí vést nejvýše dvě zvířata, která musí být k sobě spřažena.

(10) Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem. Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.1)