Seznam posuzovatelů DKK a DKL pro plemeno BSP (od 1.7.2003)

Podle informací, které se nám podařilo získat již skutečně platí tři posuzovatelé DKK a DLK pro BSP:

 

Jméno

Adresa

telefon

fax

mobil

mail

plemena

MVDr. Milan Decker

Krchleby 44, 345 61 Staňkov

379 492 722

379 482 448

728 665 140

mvdr.milan.decker@razdva.cz

zde

MVDr. Stanislav Doškář

Podhorská 16, 150 00 PRAHA

257 210 841

 

 

stajargold@iol.cz

zde

MVDr. Milan Snášil, CSc.

Luční 62, 616 00 BRNO

549 251 419

 

 

msnasil@volny.cz

zde

 Pozn: seznamy posuzovaných plemen jednotlivých veterinářů mohou být ještě starší  a neodráží poslední změny

2.9.2003